Sophie (S.D.I.M.) Stolker

Sophie is in januari 2014 in dienst getreden bij Delissen Martens. Als advocaat houdt zij zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht. Sophie staat zowel werkgevers als werknemers bij in uiteenlopende arbeidsrechtelijke kwesties. Zo houdt zij zich bijvoorbeeld bezig met individuele ontslagzaken, waarin disfunctioneren, een verstoorde relatie of ziekte een rol kan spelen. Daarnaast adviseert en begeleidt Sophie ook regelmatig trajecten, waarbij sprake is van een reorganisatie, een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden of de invoering van een CAO. Hierbij vindt zij het vooral belangrijk om goed bereikbaar te zijn, actief met de cliënt mee te denken en haar advisering op de betreffende cliënt toe te spitsen. Sophie is betrokken bij haar cliënten.

Opleiding

Universiteit van Leiden, 2013

Lidmaatschap

Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA)

Talen

Engels

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Sophie Stolker heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van
advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van
advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Terug naar overzicht