Robbert (R.W.M.L.) Delissen

Robbert is een van de oprichters van Delissen Martens (2008) en haar rechtsvoorganger Delissen Janssens Delissen (2004). Als partner leidt hij de secties Ondernemingsrecht, Contractenrecht en Arbeidsrecht. Robbert is gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke vraagstukken bij fusies, overnames, herstructureringen en reorganisaties.

Opleiding

Universiteit Leiden, 1994

Lidmaatschappen

Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten

Nevenfunctie(s)

Bestuurslid diverse (sport) organisaties

Talen

Nederlands, Engels

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Robbert Delissen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van
advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van
advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Terug naar overzicht