Opzegging met instemming moet schriftelijk gebeuren

Opzegging met instemming

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid bestaat ook de mogelijkheid van opzegging met instemming. Dat houdt in dat de werkgever de werknemer ontslaat en dat de werknemer daarmee instemt. Dit moet schriftelijk gebeuren.
Bij deze vorm van opzegging is de werkgever gehouden tot het betalen van de transitievergoeding.

Intrekken instemming

De werknemer kan de instemming binnen 14 dagen alsnog intrekken. Dit doet hij door een schriftelijke, aan de werkgever gerichte verklaring. Als deze bedenktermijn niet in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen, geldt een termijn van drie weken.

Vaststellingsovereenkomst

Hoewel dit een eenvoudige manier van beëindiging lijkt, adviseren wij werkgevers en werknemers doorgaans om toch te kiezen voor een vaststellingsovereenkomst. Die beëindigingsmethode biedt wat meer ruimte om afspraken te maken over de verschillende aspecten die bij een beëindiging aan de orde komen.