U kunt een klacht indienen bij de werkgever, de civiele rechter of het College voor de Rechten van de Mens

Klachten over ongelijke behandeling op het werk

Bent u van mening zijn ongelijk te zijn behandeld? In dat geval kunt u een klacht indienen bij uw (toekomstige) werkgever. Maar u kunt zich ook wenden tot de civiele rechter of het College voor de Rechten van de Mens.

Bent u een werkgever en vraagt u zich af of u door een bepaald beleid of handelswijze ongeoorloofd onderscheid maakt? Dan raden wij u aan om vooraf deze kwestie met ons te bespreken. Wij, de advocaten van Delissen Martens, kunnen u bij alle aspecten van een kwestie omtrent (on)gelijke behandeling bijstaan.