Arbeidsongeschiktheid

Ziek melden en beter melden

Ziekmelding

Een werknemer dient zich ziek te melden conform de bedrijfsregels, maar in ieder geval aan het begin van de werkdag. Gelet op de privacy hoeft de werknemer niet de aard van de ziekte aan de werkgever te vermelden. Wel dient de werknemer aan te geven wat de verwachte periode van arbeidsongeschiktheid zal zijn. Aan de hand van deze informatie kan de werkgever immers bepalen of er een bedrijfsarts ingeschakeld dient te worden. Als werkgever mag een ziekmelding niet worden geweigerd. Twijfelt u als werkgever aan de ziekmelding, dan zal er een (spoed)consult bij de bedrijfsarts dienen te worden ingepland om de bedrijfsarts spoedig te laten vaststellen of de werknemer arbeidsongeschikt is.

Hersteldmelding (en aanvang nieuwe ziekteperiode)

Zodra de werknemer weer volledig aan het werk is in het eigen werk, dient hij hersteld te worden gemeld. Indien een werknemer na 28 dagen volledig hersteld te zijn geweest opnieuw uitvalt, ontstaat er een nieuwe ziekteperiode. De periode van re-integratie is dan opnieuw 104 weken. Het is niet mogelijk de werknemer 1% arbeidsongeschikt te houden om te bezien of de werknemer daadwerkelijk hersteld is en een nieuwe ziekteperiode te voorkomen.

Vragen over Ziek- en hersteldmelding?
Neem contact op met Merienke Zwaan

* verplichte velden