Overgang van onderneming (fusie, liquidatie) en de arbeidsovereenkomst

Overgang van onderneming

Indien (een deel van) de onderneming wordt verkocht of fuseert kan dit leiden tot overgang van onderneming. Overgang van onderneming is een complexe zaak.

Wanneer is er sprake van overgang van onderneming?

Er zijn drie omstandigheden waar rekening mee moet worden gehouden om te bepalen of er sprake is van een overgang van onderneming:

  1. Er is sprake van een overeenkomst tussen twee ondernemingen
  2. Er is sprake van een economische eenheid
  3. De identiteit van de onderneming blijft bewaard

In de meeste gevallen komt het neer op het uitleggen van de feiten en omstandigheden.

Overgang van onderneming en de arbeidsovereenkomst

Overgang van onderneming heeft tot gevolg dat de rechten en plichten volgend uit de arbeidsovereenkomst overgaan op de verkrijger. De vervreemder (verkoper) is nog tot een jaar na de datum van overgang aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van voor de overgang die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. Bedrijfsovernames zijn er in verschillende soorten en maten. Ook outsourcing en aanbestedingen kunnen overgang van onderneming zijn. Tijdens de overgang van onderneming geldt er een opzegverbod voor werknemers vanwege de overgang van onderneming. Daarnaast gaan alle rechten en plichten van de werknemers over, wat kan zorgen voor een scheve verdeling van arbeidsvoorwaarden. Harmonisatie van de arbeidsovereenkomst vanwege de overgang van onderneming is ook niet toegestaan.

Opvolgend werkgeverschap

Van opvolgend werkgeverschap is sprake als de werkgever wordt gezien als opvolger van de voorafgaande werkgever. Denk daarbij aan een uitzendbureau, faillissement of prepack. Opvolgend werkgeverschap speelt met name een rol bij de ketenregeling van de arbeidsovereenkomst (maximaal drie contracten voor drie jaar, anders ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd). Het kan dus zijn dat er met een werknemer een arbeidsovereenkomst wordt gesloten, maar gelet op de voorafgaande dienstverbanden (bijvoorbeeld met een uitzendbureau of een faillissement) er direct sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit kan tot ongewenste situaties leiden. Om dit te voorkomen is het goed vooraf te bezien of er sprake kan zijn van opvolgend werkgeverschap. Wij helpen hier graag bij.

Heeft u vragen over 'Overgang van onderneming'?
Neem contact op met Merienke Zwaan

* verplichte velden