Arbeidsovereenkomst opzeggen zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter

Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter. Er moet dan sprake zijn van een zogenaamde dringende reden. Een aantal voorbeelden van situaties die een dringende reden kunnen opleveren zijn diefstal, mishandeling of een ernstige schending van de regels binnen het bedrijf.

Het ontslag op staande voet dient onverwijld te worden gegeven, waarmee wordt bedoeld dat de werkgever direct na het constateren van het verwijtbaar handelen, het ontslag op staande voet aan de werknemer moet verlenen. Daarna dient de werkgever ook direct aan de werknemer mededelen wat de reden is van het ontslag op staande voet.

Werknemer en ontslag op staande voet

Bent u het als werknemer niet eens met het ontslag op staande voet? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen namens u protesteren tegen het ontslag op staande voet. Als de werkgever weigert het ontslag in te trekken, dan moet u binnen twee maanden na het ontslag naar de rechter om vernietiging van het ontslag te verzoeken. Dit is een vervaltermijn.

Als u op staande voet bent ontslagen en u hiertegen geen verweer voert, dan loopt u het risico dat u geen WW-uitkering krijgt. U bent dan namelijk 'verwijtbaar werkloos'. Daarnaast heeft u bij ontslag op staande voet meestal ook geen recht op een transitievergoeding.

Neem contact op

Mocht u als werkgever twijfelen over een ontslag op staande voet, neem dan snel contact met ons op.

* verplichte velden