Bij waardeoverdracht gaat het om het overhevelen van het opgebouwde 'pensioenpotje' van een oude naar een nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht

Kort gezegd gaat het bij waardeoverdracht om het overhevelen van het opgebouwde 'pensioenpotje' van (doorgaans) een oude naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Het pensioen kan bijvoorbeeld worden omgezet in andere pensioenaanspraken bij dezelfde pensioenuitvoerder (interne waardeoverdracht) of worden ondergebracht bij een andere pensioenuitvoerder (externe waardeoverdracht).

Collectieve waardeoverdracht

Onder bepaalde voorwaarden kunt u als werkgever de pensioenuitvoerder verzoeken om collectieve waardeoverdracht (overdracht van de pensioenpotjes van de (ex-)werknemers)). Bijvoorbeeld wanneer de uitvoeringsovereenkomst door u of de pensioenuitvoerder is opgezegd. Denkbaar is ook dat de wens daartoe bestaat rond een aandelenfusie, bedrijfsfusie of juridische fusie. Soms kan een collectieve waardeoverdracht ook gewenst zijn in geval van wijziging van de pensioenovereenkomst.

Individuele waardeoverdracht

Voor werknemers kan een individuele waardeoverdracht soms gewenst zijn. Bijvoorbeeld na een baanwisseling, om zo een breuk in het pensioen te voorkomen. Werknemers kunnen om verschillende redenen echter ook geconfronteerd worden met een collectieve waardeoverdracht. Bijvoorbeeld na een overgang van onderneming. Voor u als werknemer zijn de belangen doorgaans groot, want een waardeoverdracht kan (zeer) nadelig uitpakken. Pensioen opgebouwd in het verleden is doorgaans wel veilig, maar de aanspraken over de toekomst kunnen drastisch wijzigen, doordat de nieuwe pensioenregeling minder gunstig is.

Arbeidsongeschiktheid en waardeoverdracht

Arbeidsongeschiktheid verdient bij waardeoverdracht bijzondere aandacht. Zowel voor werkgevers als werknemers. Ben u als werknemer arbeidsongeschikt, dan kan een waardeoverdracht bij wisseling van pensioenuitvoerder behoorlijk nadelig uitpakken. Denk aan een beƫindiging van het arbeidsongeschiktheidspensioen of het verval van premievrijstelling. Op werkgevers kan een informatieplicht rusten en bij schending daarvan liggen claims op de loer.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen zowel werkgevers als werknemers adviseren over de mogelijkheden tot (collectieve of individuele) waardeoverdracht en u begeleiden bij de daarvoor te volgen procedures.

Lees hier meer informatie over Waardeoverdracht van het pensioen.