De arbeidsongeschikte werknemer ontvangt 70% van het laatst verdiende loon van het UWV

ZW-uitkering

Een werknemer die arbeidsongeschikt wordt, ontvangt loon van zijn werkgever (de loondoorbetalingsverplichting). Eindigt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege, maar is de werknemer nog arbeidsongeschikt, dan dient de werkgever uiterlijk op de laatste dag van de arbeidsovereenkomst de werknemer ziek uit dienst te melden bij het UWV. De werknemer ontvangt dan eveneens 70% van het laatst verdiende loon (in het eerste jaar aangevuld tot het minimum loon), maar nu van het UWV. De re-integratieverplichtingen dienen dan ook te worden nagekomen jegens het UWV.

Ook een werkzoekende die langer dan dertien weken arbeidsongeschikt is en die een WW-uitkering ontvangt, ontvangt nadien (voor maximaal 104 weken) een ZW-uitkering. Zodra de werkzoekende hersteld is, valt hij terug naar de WW.