De Arbeidsovereenkomst: wat staat er in en waar moet je op letten?
Neem contact op

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waar de afspraken tussen werknemer en werkgever zijn opgenomen. In de arbeidsovereenkomst zijn naast de algemene gegevens zoals naam en woonplaats van werknemer en werkgever ook de functie, datum indiensttreding, duur van de arbeidsovereenkomst, eventuele proeftijd, de hoogte van het salaris en eventuele postcontractuele bedingen zoals een geheimhoudingsbeding en non-concurrentie en/of relatiebeding opgenomen. Indien er een CAO van toepassing is of wordt geïncorporeerd kan van een tal van de afspraken ook naar de CAO verwezen worden. Het is overigens niet noodzakelijk dat de arbeidsovereenkomst schriftelijk wordt overeengekomen, maar dit is wel raadzaam.

Een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan als er sprake is van arbeid, die wordt verricht gedurende zekere tijd onder een gezagsverhouding en waarvoor de werknemer loon ontvangt. Ook als partijen in beginsel geen arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen kan er toch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Dit wordt ook wel het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst genoemd. Hiervoor is noodzakelijk dat er gedurende drie maanden wekelijks, danwel gedurende minimaal twintig uur per maand, arbeid wordt verricht tegen een beloning. Het is aan de werknemer zich in dat geval te beroepen op een arbeidsovereenkomst.

Heeft u vragen over Arbeidsovereenkomst?
Neem contact op met Merienke Zwaan

T +31 70 311 54 11
E zwaan@delissenmartens.nl

Bel mij terug

* verplichte velden