Het wettelijke recht op een transitievergoeding bestaat ook als de werknemer voordien twee jaar ziek is

Transitievergoeding

Als een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, indien een werknemer twee of meer jaren arbeidsongeschikt is, heeft deze werknemer recht op de transitievergoeding. De werkgever kan een compensatie voor deze transitievergoeding bij het UWV vragen op grond van de Regeling compensatie transitievergoeding.

Vragen over de transitievergoeding na 2 jaar ziekte?
Neem contact op met Merienke Zwaan

https://www.dmarbeidsrecht.nl/team/merienke-zwaan

* verplichte velden