Het wettelijke recht op een transitievergoeding bestaat ook als de werknemer voordien twee jaar ziek is

Transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 bestaat het wettelijke recht op een transitievergoeding als het dienstverband met een werknemer minimaal 24 maanden heeft geduurd en het dienstverband eindigt op initiatief van de werkgever. Deze verplichting bestaat ook als de werknemer voordien twee jaar ziek is. De wetgever heeft na inwerkingtreding van deze wet opgemerkt dat dit een onredelijke last is voor de werknemer. Inmiddels is er een reparatiewet ingediend bij de Eerste Kamer, waardoor de transitievergoeding na twee jaar ziekte niet direct door de werkgever wordt voldaan, maar wordt gefinancierd uit sociale middelen.

Hoewel de wetgever in beginsel stelde dat het laten voortduren van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte, terwijl er geen werkzaamheden worden verricht, moet worden aangemerkt als ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, waardoor een billijke vergoeding op zijn plaats is, is dit inmiddels in de rechtspraak van de hand gewezen. Het is dus mogelijk om onder de plicht tot betaling van de transitievergoeding uit te komen. Echter, in dat geval dient niet vergeten te worden dat het dienstverband en daarmee de re-integratieverplichtingen (in eerste spoor) dienen te worden voortgezet. Ook als het dienstverband na twee jaar ziekte wordt beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst bestaat er geen wettelijke verplichting tot betaling van de transitievergoeding.

Vragen over de transitievergoeding na 2 jaar ziekte?
Neem contact op met Merienke Zwaan

https://www.dmarbeidsrecht.nl/team/merienke-zwaan

* verplichte velden