De uitvoeringsovereenkomst geldt tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder.

Uitvoeringsovereenkomsten

De uitvoeringsovereenkomst geldt tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder. Is er sprake van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, dan wordt gesproken over een uitvoeringsreglement. Hierin zijn onder meer de financiële afspraken opgenomen tussen werkgever en pensioenuitvoerder. Te denken valt aan premiebetaling, indexatie en beëindigingsvoorwaarden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Als werkgever kunt u bij ons terecht met alle discussies welke kunnen ontstaan over de uitvoeringsovereenkomst. Wilt u de uitvoeringsovereenkomst bijvoorbeeld opzeggen of wordt u geconfronteerd met een opzegging door de pensioenuitvoerder, dan kunnen wij u daarbij begeleiden (ook richting de werknemers). Hetzelfde geldt natuurlijk voor indexatiegeschillen en discussies over (achterstallige) premiebetaling.