Hoe zit het met de meldingsplicht van een sollicitant?

Meldingsplicht

Op sollicitanten geldt geen verplichting om een toekomstige werkgever te melden over een handicap, chronische ziekte of een (eerdere) ziektewetuitkering. Uitzondering hierop is dat deze verplichting wel bestaat wanneer deze punten van invloed kunnen zijn op de uitoefening van de functie. Wanneer een sollicitant tijdens de sollicitatie ervoor kiest om niet te vertellen dat zij een burn out heeft gehad en een ziektewetuitkering ontving, kan deze persoon niet rechtsgeldig worden ontslagen. Zelfs niet in de proeftijd. Dit omdat ook in de proeftijd ontslag niet is toegestaan als daaraan discriminatoire redenen ten grondslag liggen.  Let er hierbij wel op dat als de werknemer weet of had moeten weten dat hij niet geschikt was voor de functie (bijvoorbeeld door ziekte of handicap), waarvoor hij solliciteert dit wel een reden voor ontslag kan zijn.