In sommige gevallen is het maken van onderscheid door de werkgever toegestaan

Direct of indirect onderscheid

In sommige gevallen is het maken van onderscheid door de werkgevers wel toegestaan. Er is dan een wettelijke of objectieve rechtvaardigingsgrond voor dit onderscheid aanwezig. Onderscheid is onder te verdelen in direct en indirect onderscheid.

Direct onderscheid volgt uit de wet en daardoor is het meteen duidelijk dat er een onderscheid wordt gemaakt. Indirect onderscheid is een ogenschijnlijk neutrale bepaling die een bepaalde groep personen benadeelt.  Een voorbeeld van onderscheid is bijvoorbeeld wanneer een vrouwelijke werknemer geen promotie kan maken, louter omdat zij een vrouw is. Dit – overduidelijke – directe onderscheid is verboden.