Onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Naast de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bestaat er ook een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze laatste arbeidsovereenkomst wordt ook wel een vast dienstverband genoemd. Deze arbeidsovereenkomst heeft geen einddatum en loopt door tot er sprake is van een rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ontslag kan plaatsvinden via het UWV of via de kantonrechter. Aan het UWV kan een ontslagvergunning verzocht worden in geval van twee jaar ziekte of in geval van reorganisatie. Met behulp van de ontslagvergunning kan de arbeidsovereenkomst opgezegd worden met inachtneming van de opzegtermijn. Voor overige situaties kan een ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter verzocht worden.

Het is mogelijk direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te sluiten, maar doorgaans wordt eerst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussen de werkgever en de werknemer gesloten.  

U kunt hier een gratis model van een arbeidscontract downloaden. Met dit model kunt u zelf het contract digitaal opstellen, bewerken en ondertekenen.

Wilt u meer weten over arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd? Neem dan contact met ons op.

* verplichte velden