Proeftijd

Wat is de maximale proeftijd?

In een arbeidsovereenkomst die aangegaan is voor langer dan zes maanden is het mogelijk schriftelijke een proeftijd op te nemen. De proeftijd geldt voor zowel werkgever en werknemer en geeft beide partijen de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst op te zeggen tijdens de proeftijd, zonder dat aan een opzegtermijn of een ontslaggrond moet zijn voldaan.

Bij een arbeidsovereenkomst voor langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar is een proeftijd van ten hoogste één maand toegestaan. Bij een arbeidsovereenkomst van langer dan twee jaar is een proeftijd van ten hoogste twee maanden toegestaan. Eindigt de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum, bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project, dan kan de proeftijd ten hoogste één maand zijn. Wordt er een langere termijn overeengekomen of geldt de proeftijd alleen voor de werkgever of de werknemer, dan is er sprake van een nietige proeftijd en kan er geen aanspraak worden gedaan op de proeftijd.

Wanneer kan een proeftijd worden opgenomen?

De proeftijd is op te nemen in een eerste arbeidsovereenkomst en slechts als er sprake is van duidelijk andere vaardigheden en verantwoordelijkheden die van de werknemer worden vereist ook in een opvolgende arbeidsovereenkomst. Dit laatste is een strikte toets.

Lees meer over de arbeidsovereenkomst