Het termijn waarbinnen je actie moet ondernemen door het starten van een procedure bij de rechtbank

Vervaltermijn

De wet kent verschillende vervaltermijnen. Een vervaltermijn is een termijn waarbinnen je actie moet ondernemen door het starten van een procedure bij de rechtbank. Doet u dat niet tijdig, dan komt het recht te vervallen.

Vervaltermijn en ontslag op staande voet

Een van de voornaamste gevallen waarin een vervaltermijn bijvoorbeeld aan de orde is,  is bij een ontslag op staande voet. De vervaltermijn bedraagt dan twee maanden nadat het ontslag op staande voet heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat als u zich als werknemer wilt verweren tegen het ontslag op staande voet, u binnen twee maanden een procedure dient te starten bij de rechtbank. Doet u dat niet of te laat, dan kunt u niets meer tegen het ontslag op staande voet doen. Deze komt in rechte vast te staan. Ook indien het ontslag op staande voet onterecht is gegeven.

Onvrijwillig ontslag

Wanneer u te maken krijgt met een onvrijwillig ontslag, dan heeft u in principe recht op een transitievergoeding. Wordt deze na afloop van de arbeidsovereenkomst echter niet betaald, dan geldt eveneens een vervaltermijn. Binnen drie maanden na de einddatum van de arbeidsovereenkomst dient u de rechter te verzoeken om de transitievergoeding toe te kennen. Doet u dat te laat, dan kunt u geen aanspraak meer op de transitievergoeding maken.

Vragen? Neem contact op.

* verplichte velden