Een OR is bedoeld om medezeggenschap binnen een onderneming te bevorderen

Medezeggenschap

Ondernemingsraad

In een onderneming met 50 of meer werknemers is een ondernemingsraad (OR) verplicht. Voor belangrijke besluiten van de onderneming dient veelal eerst instemming of advies gevraagd te worden aan de OR. Wij adviseren bij deze trajecten, welke vaak een onderdeel zijn van een reorganisatie of harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.

Voor de oprichting van een OR gelden diverse regels. Denk hierbij aan de inrichting van de verkiezingen, welke werknemers mogen kiezen en welke werknemers mogen gekozen worden. Ook dient elke OR een ondernemingsraadreglement te hebben.

Een OR is bedoeld om medezeggenschap binnen een onderneming te bevorderen.

Groepsondernemingsraad (GOR), collectieve ondernemingsraad (COR), gemeenschappelijke ondernemingsraad

Binnen grotere ondernemingen en concerns kunnen er ook andere ondernemingsraden ingesteld worden, zoals de GOR, de COR of de gemeenschappelijke ondernemingsraad. Deze ondernemingsraden bevorderen de medezeggenschap op een meer centraal niveau.

Personeelsvertegenwoordiging

In een onderneming met tenminste 10 maar minder dan 50 werknemers is een personeelsvertegenwoordiging (PVT) verplicht, indien de helft van de werknemers daarom vraagt of indien dit in een toepasselijke CAO is bepaald. Ook in het geval van de PVT geldt een advies- en instemmingsplicht, maar deze is minder vergaand dat bij een OR. Bij de adviesplicht gaat het om belangrijke besluiten op het gebied van ontslag, verandering van arbeid, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden. De instemmingsplicht geldt voor belangrijke besluiten omtrent een werktijdenregeling, arbobeleid en ziekteverzuimbeleid. Voorts heeft de PVT recht op informatie over de algemene gang van zaken binnen de onderneming.

Heeft u vragen over Concurrentie- en relatiebeding?

Neem contact op met Robbert Delissen

T +31 70 311 54 11
E rdelissen@delissenmartens.nl

Bel mij terug

* verplichte velden