Merienke (M.M.) Zwaan-Stroband

Merienke is sinds 2000 werkzaam als advocaat. Zij is specialist op het gebied van arbeidsrecht, waarbij zij zowel werkgevers alsook werknemers bijstaat. Merienke begeleidt reorganisaties, harmonisaties en CAO-trajecten. Ook heeft zij diverse malen een ondernemingsraad opgericht en advies- en instemmingsprocedures gevoerd. Daarnaast adviseert en procedeert Merienke in individuele zaken, waarin bijvoorbeeld disfunctioneren, ziekte, een verstoorde relatie of een concurrentiebeding een rol speelt. Uiteraard houdt Merienke zich ook bezig met het opstellen van alle soorten arbeidsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht.
Merienke heeft ervaring in mediations opgedaan, welke vaardigheden goed bruikbaar zijn in de arbeidsrechtpraktijk. Merienke heeft veel ervaring in de recreatiebranche, alsmede in de uitzendbranche.

Opleiding

  • Intervisiebegeleider Nederlandse Orde van Advocaten, Meijer Consulting Group (2019)
  • Mediation (NMI), 2010
  • Grotius Academie, specialisatieopleiding Arbeidsrecht, 2005 (Cum Laude)
  • Universiteit Leiden, 1997

Lidmaatschappen

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHAA
  • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)

Talen

Engels

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Merienke Zwaan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van
advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van
advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Terug naar overzicht