Merienke (M.M.) Zwaan-Stroband

Merienke is sinds 2000 werkzaam als advocaat. Zij is specialist op het gebied van arbeidsrecht, waarbij zij zowel werkgevers alsook werknemers bijstaat. Merienke begeleidt reorganisaties, harmonisaties en CAO-trajecten. Ook heeft zij diverse malen een ondernemingsraad opgericht en advies- en instemmingsprocedures gevoerd. Daarnaast adviseert en procedeert Merienke in individuele zaken, waarin bijvoorbeeld disfunctioneren, ziekte, een verstoorde relatie of een concurrentiebeding een rol speelt. Uiteraard houdt Merienke zich ook bezig met het opstellen van alle soorten arbeidsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht.
Merienke heeft ervaring in mediations opgedaan, welke vaardigheden goed bruikbaar zijn in de arbeidsrechtpraktijk. Merienke heeft veel ervaring in de recreatiebranche, alsmede in de uitzendbranche.

Opleiding

  • Mediation (NMI), 2010
  • Grotius Academie, specialisatieopleiding Arbeidsrecht, 2005 (Cum Laude)
  • Universiteit Leiden, 1997

Lidmaatschappen

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHAA
  • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)

Talen

Engels

Terug naar overzicht