Recente uitspraken 2023

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:883

  • In deze uitspraak van de Hoge Raad komt het ‘luizengaatje’ aan de orde. Het gaat dan om een werknemer die ondanks ernstig verwijtbaar handelen toch een transitievergoeding meent te kunnen krijgen vanwege persoonlijke omstandigheden. De Hoge Raad gaat contrair tegen de Advocaat-Generaal in, wat tamelijk zeldzaam is.

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2023:121

  • Hoger beroep over werknemer die met succes achterstallige pensioenaanspraken vordert bij zijn oud-werkgever.

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2022:10861

  • Verlaging van een arbeidsongeschiktheidspensioen door een fout van de verzekeraar uit het verleden, waarbij terugbetaling werd geëist. Dat lukt echter niet.

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2022:1759

  • Collectieve eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden (pensioen) wordt door de Hoge Raad mogelijk geacht.

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2022:1575

  • Bereik van de Xella-norm van de Hoge Raad veel ruimer dan gedacht: meer slapende dienstverbanden kunnen alsnog worden beëindigd met toekenning transitievergoeding.

Terug naar overzicht

Vragen?
Neem contact op met Michaƫl (M.J.) van Basten Batenburg

Deel via:

Lees ook