De werkgever mag een ziekmelding nooit weigeren. Ook niet als duidelijk is dat er geen sprake is van ziekte, maar van een conflict. In dat geval is het raadzaam dat de werkgever een (spoed)consult bij de bedrijfsarts aanvraagt. In de meeste gevallen zal de bedrijfsarts – als er inderdaad geen sprake is van medische klachten – gesprekken tussen werkgever en werknemer adviseren. De bedrijfsarts kan daarbij direct mediation (gesprekken onder leiding van een onafhankelijke derde) adviseren.