Er geldt een opzegverbod voor zieke werknemers. In beginsel kan de arbeidsovereenkomst dus niet beëindigd worden. Ook bij bedrijfseconomische redenen (reorganisatie) kan de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer die boventallig is geworden niet worden opgezegd. Een Kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst wel ontbinden als de ontbindingsgrond losstaat van de arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld als de werknemer disfunctioneert en dit niet het gevolg is van arbeidsongeschiktheid of bij een verstoorde arbeidsrelatie.

Stemt een werknemer in met een beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) terwijl het opzegverbod tijdens ziekte geldt, dan riskeert de werknemer de weigering van de ZW-uitkering. Voor een WW-uitkering komt de werknemer niet in aanmerking, omdat hij niet (volledig) beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. De werknemer heeft dan dus geen inkomen meer.