Nee, een ziekmelding kan nooit geweigerd worden. Natuurlijk kan een werkgever zijn twijfels hebben bij de ziekteoorzaak (bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict) of zich afvragen of de werknemer ook daadwerkelijk volledig arbeidsongeschikt is, maar in dat geval dient de werkgever de ziekmelding door te voeren en een (spoed)consult bij de bedrijfsarts aan te vragen. De bedrijfsarts is als enige bevoegd te oordelen of de werknemer arbeids(on)geschikt is. Het advies van de bedrijfsarts is niet bindend. Partijen kunnen gezamenlijk overeenkomen dat er wordt afgeweken van het advies van de bedrijfsarts.

Kan de werknemer zich niet vinden in het advies van de bedrijfsarts dan kan hij een second opinion aanvragen bij de arbodienst. Een andere bedrijfsarts van een andere arbodienst zal de werknemer dan opnieuw zien en hierover advies geven. Dit advies wordt niet naar de werkgever gezonden. De kosten voor de second opinion komen voor rekening van de werkgever. Werkgever en werknemer kunnen, bij twijfel over het advies van de bedrijfsarts, ook een deskundigenoordeel  bij het UWV aanvragen. De kosten voor het deskundigenoordeel draagt de werkgever of de werknemer zelf.