De verplichting om een ondernemingsraad ('OR') in te stellen geldt zodra er voor een langere periode ten minste 50 personen werkzaam zijn. Als er door een tijdelijke piekperiode 50 of meer personen werkzaam zijn, dan hoeft dat dus niet te betekenen dat direct een OR ingesteld moet worden. Andersom betekent dit niet dat het tijdelijk niet voldoen aan de grens van 50, meebrengt dat de OR direct wordt opgeheven.   

Bij het bepalen of er 50 personen werkzaam zijn, tellen mee:

 • Alle personen met een arbeidsovereenkomst bij de werkgever. Dat kan zijn:
  • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • een fulltime dienstverband of een parttime dienstverband
  • oproepkrachten (nul-uren, min-max)
 • Alle personen met een ambtelijke aanstelling
 • Uitzendkrachten die ten minste 24 maanden werkzaam zijn
 • Eigen uitgeleende medewerkers

Bestuurders tellen niet mee. Ook niet wanneer zij een arbeidsovereenkomst met de onderneming hebben.

Als de werkgever niet zelf een ondernemingsraad instelt, maar daartoe op grond van de Wet op de ondernemingsraden wel verplicht is, dan kan iedere belanghebbende een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter.

Indien er 10 tot 50 personen werkzaam zijn, dan is een OR niet verplicht. Er moet dan wel een personeelsvertegenwoordiging ('PVT') worden ingesteld, zodra de meerderheid van de medewerkers daarom vraagt. Is er geen OR of PVT dan moet het personeel regelmatig de mogelijkheid worden gebonden tot inspraak en informatie worden verstrekt door een personeelsvergadering ('PV').